Aktuality nadačního fondu OCELÁŘI

Nadační fond OCELÁŘI podpořil Werkáčkovou olympiádu

Děti z třineckých mateřských škol měly začátkem června možnost vyzkoušet si své dovednosti v nejrůznějších sportovních disciplínách v areálu na Frýdecké. HC Oceláři Třinec totiž zorganizovali první ročník akce s názvem "Werkáčková olympiáda". Akci finančně podpořil příspěvek Nadačního fondu OCELÁŘI.

"Soutěžily děti v rozmezí čtyř až šesti let. Primárním cílem bylo, probudit v nejmenších dětech chuť ke sportu či obecně k aktivnímu pohybu. Chtěli jsme dát prostor ke sportu i dětem, jejichž rodiče nemají časové možnosti, aby dětem sportování umožnili. Po čtyřech dnech sportovního zápolení mohu konstatovat, že ohlasy ze stran učitelek i dětí jsou velmi pozitivní," prozradil projektový manažer Ocelářů a zároveň hlavní organizátor akce Jakub Mikulík.

Werkáčkovy olympiády se celkem zúčastnilo 136 dětí ze 14 mateřských škol na území města Třince. Soutěžilo se celkem v sedmi disciplínách (Běh na 30 metrů, hod do dálky, hod na přesnost, střelba, dračí dráha - plazení, kotoul, přeskoky, člunkový běh, Werkáčkův slalom). Děti si mimo jiné vyzkoušely bruslení na ledě pod dohledem profesionálních trenérů a zkušených mládežníků z 9. třídy, dorostu a juniorky.

Nadační fond OCELÁŘI pomohl Charitě Třinec 

Nadační fond OCELÁŘI i nadále přispívá na dobročinné účely v rámci regionu. V nedávné době došlo k finanční podpoře dalšího bohulibého projektu. Příspěvek ve výši 50.000,- Kč byl poskytnut na pořízení nového služebního vozidla pro potřeby činnosti Charity Třinec.

"Jsme nesmírně rádi, že nám Oceláři vyšli vstříc, chci touto cestou ještě jednou srdečně poděkovat za jejich velkou ochotu a štědrost. Finanční dar jsme využili k nákupu vozidla značky Škoda CITIGO, který nezbytně potřebujeme pro poskytování našich služeb a to především asistenční služby klientům. Posláním Charitní asistenční služby je především pomáhat osobám z Třince a okolních obcí, Jablunkova a okolních obcí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to v jejich přirozeném prostředí. Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je poskytována prostřednictvím osobních asistentů. Osobní asistent podporuje a provází klienta v činnostech, které už klient sám nezvládá, podporuje ho v jeho soběstačnosti a tím mu umožňuje setrvat co nejdéle v domácím prostředí a zapojovat se do běžného života," vysvětluje ředitelka Charity Třinec, paní Bc. Marta Bezecná.

Nadační fond OCELÁŘI podporuje nový projekt společnosti MedicaDomácí a hospicová péče o těžce nemocné pacienty je hlavním tématem osvětové kampaně, kterou připravila společnost MEDICA Třinec ve spolupráci s dalším subjekty, včetně Nadačního fondu OCELÁŘI.

Už v letním období se někteří členové ocelářského kádru aktivně připojili k bohulibé akci s názvem "Léto v papučích". Smyslem této aktivity bylo upozornit na fakt, že většina z nás si letní čas užívá někde u vody nebo na zahradě, ale jsou mezi námi i ti, kteří tráví léto v papučích a v posteli, protože jim to zdravotní stav jinak nedovolí.

Společnost MEDICA nyní přichystala další zajímavý projekt. Ten nese název: "Jednou chci umřít doma". Jedná se o akci, která si klade za cíl, upozornit na tématiku podpory domácí hospicové péče. Tato kampaň tedy aktivně podporuje všechny, kteří se potýkají s péčí o umírajícího v domácím prostředí.

"V rámci této kampaně, která má široký záběr, chceme všechny srdečně pozvat na cyklus přednášek, které se budou týkat zdraví a nemoci, života a smrti. Tyto přednášky budou na programu v týdnu od 8. do 13. října v třinecké knihovně na Lidické ulici. Začátek bude vždy v 16:30 hodin. Odborníci zájemcům poradí, jak vybavit domácnost, zorganizovat péči zdravotní a pečovatelskou, vyřídit příspěvek na péči, ale i jak se "lidsky" vyrovnat s nově vzniklou situací v rodině. Pomůže klientům zvážit, jestli je péče reálná v domácím prostředí," přiblížila obsah přednášek a hlavní smysl akce paní Mgr. Libuše Koppová ze společnosti MEDICA Třinec.Nadační fond OCELÁŘI i letos podpoří President Cup

Čtvrtý ročník mezinárodního mládežnického turnaje President Cup HC Oceláři Třinec klepe na dveře. Taky letos se do třinecké WERK ARENY chystají špičkové dorostenecké týmy. Turnaj se koná ve dnech 6. - 8. srpna 2018. 

Prestižní hokejové zápolení i tentokrát potřebuje nemalé finanční krytí, o které se mimo jiné postará Nadační fond OCELÁŘI, který  podpořil organizaci turnaje PRESIDENT CUP HC OCELÁŘI TŘINEC částkou 200.000 Kč,-.

Nadační fond OCELÁŘI pomohl malým hokejistům

Suchou přípravu v létě nepodceňují týmy 6. a 8. třídy. Svěřenci Miroslava Macháčka se vydali do slovenských Tater a tým Jana Lucáka trénoval ve sportovním areálu v malebné obci Smilovice. 

Za realizaci kondičního soustředění hokejisté vděčí především Nadačnímu fondu OCELÁŘI v čele s paní Irenou Moderovou. Hodnotný příspěvek v celkové výši 70.000,- Kč mladým hokejistům pomohl uhradit nájem sportovišť, ubytování, stravu a dopravu.
Malí hokejisté obdrželi příspěvek od Nadačního fondu OCELÁŘI

Před startem druhého čtvrtfinálového utkání mezi Třincem a Pardubicemi předala předsedkyně Nadačního fondu OCELÁŘI paní Irena Moderová šek ve výši 100 000,- Kč do rukou pana Miroslava Čečotky, hlavního trenéra šesté třídy Ocelářů. Tento příspěvek byl hráčům šesté třídy poskytnut na účast týmu na mezinárodním turnaji Riga Hockey Cup, jenž se v lotyšské Rize uskuteční na počátku dubna.


Obecně prospěšná společnost sv. Josefa obdržela šek od Nadačního fondu OCELÁŘI

Ve čtvrtek 8. března zavítali hráči Ocelářů do Obecně prospěšné společnosti sv. Josefa v Ropici, kde všem dámám popřáli k Mezinárodnímu dni žen. Martin Růžička s Bohumilem Jankem také jménem Nadačního fondu OCELÁŘI předali řediteli domova šek v hodnotě 60 000,- Kč.

Společnost Medica obdrží šek od Nadačního fondu OCELÁŘI 

Úterní utkání 14. kola hokejové Tipsport extraligy mezi HC Oceláři Třinec a brněnskou Kometou se ponese ve znamení spolupráce Nadačního fondu OCELÁŘI a společností Medica. Před úvodním vhazováním tohoto střetnutí obdrží zástupci společnosti, která se zaobírá paliativní péčí, šek na částku 102 280,- Kč. Společně se zakladatelkou Medicy paní Andreou Szymeczek jsme se v následujícím rozhovoru rozhodli přiblížit činnost této společnosti.  

Co to znamená hospicová péče?

Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevyléčitelných nemocí, ale o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován. Hospicová péče v domácím prostředí znamená, že člověk, který má ukončenou léčbu, může strávit poslední dny v klidu domova.

Zmínila jste ukončenou léčbu, takže Vy Vaše klienty neléčíte?

Paliativní péče již není o léčbě, ale je to o udržení kvality života do poslední možné chvíle. Mírníme bolest, tělesné a duševní strádání.

Kdy se u nás objevila paliativní péče? Je to poměrně mladý obor...

Před dvaceti lety vznikaly první hospice. V r. 1994 vznikl v Čechách první hospic v Červeném Kostelci a od té doby se pomaličku rozvíjejí. Naše motto je, že umírající člověk potřebuje svou postel, svůj hrnek, své blízké, jsme přesvědčeni, že člověku je nejlépe doma. Dnešní úroveň medicíny mu umožňuje, aby zůstal se svými blízkými až do poslední chvíle.

To musí být náročná práce asistovat klientovi a jeho rodině při odchodu z tohoto světa...

Je to práce náročná. Se smrtí je třeba se naučit žít a tím, že člověk o tom mluví a tuto zkušenost sdílí, tak je možné to zvládat i psychicky. Neexistuje škola, kde by se člověk připravil na smrt, ale existují kurzy pro sestřičky, kde se to učí. Nejdůležitější je sdílení a možnost o tom s kolegy mluvit v bezpečném prostředí.

Určité těžiště Vaší práce spočívá i v komunikaci s rodinou umírajícího...

Hospicová péče je specifická tím, že není zaměřena jen na pacienta, ale i celou rodinu. Není to jen péče zdravotní, ale komplexní. Kromě lékaře, sestry a sociálního pracovníka je nutné nabídnout také psychologickou podporu.

Jak dlouho průměrně pečujete o pacienta?

Je to absolutně individuální. Někdy pacient umírá tři hodiny po převzetí do péče a měli jsme i extrémní případy, např. dvouleté, kdy se stav pacienta chvílemi lepšil. Ovšem i jeho jsme doprovázeli až do konce.

O kolik lidí se v průměru staráte?

V minulém roce jsme se starali o 25 lidí na Třinecku, každý rok počet těchto pacientů roste.

Všiml jsem si, že před pár dny jedna z Vašich sester získala dokonce i ocenění za svou práci v paliativní péči...

V průběhu září a října jsme měli dvě ocenění. Firma jako taková získala v rámci soutěže Rodinná firma roku 2. místo a tohoto ocenění si nesmírně vážíme. Ještě důležitější však přišlo před pár dny. Paní Libuška Koppová získala ocenění v soutěži Moravskoslezská sestra 2017 první místo jako sestra v kategorii hospicové a paliativní péče.

Co to pro Vás znamená?

Vnímáme to tak, že lidé vidí, že naše nelehká práce má smysl.

Vzpomenete si, jak se zrodila první myšlenka na to, že byste se mohla v budoucnu věnovat paliativní péči?

Myšlenka na zrození něčeho takového přišla v r. 2006, kdy po dohodě s nemocnicí Třinec jsme převzali domácí zdravotní péči, která byla do té doby provozována v rámci nemocnice. Tehdy začaly řídit Medicu paní Danuše Walachová a Libuše Koppová, které .to řídí dodnes.

Jak je to s financováním takových služeb?

Péče je pro pacienty zcela bezplatná. Financování je velký problém. Česká republika zatím právní úpravu řeší a hledá nejlepší cestu. Dostáváme část peněz ze zdravotních pojišťoven, zbytek peněz sháníme po grantech a sponzorech. 

Malí hokejisté obdrželi výstroj od Nadačního fondu OCELÁŘI 

Před startem 6. kola Tipsport extraligy mezi Třincem a Libercem obdrželi zástupci přípravky Ocelářů hokejovou výstroj, jež byla zakoupena z prostředků Nadačního fondu OCELÁŘI a výtěžku z tomboly 50:50. Na výstroj malým hokejistům přispěli i třinečtí fanoušci, kteří se do tomboly zapojují v hojném počtu, za což děkujeme.

Mladí hráči z rukou Ireny Moderové a Zbyňka Irgla převzali devět kompletních setů. "Každý z devíti hráčů získal chrániče, kalhoty, rukavice, helmu, hokejku, brusle a také tašku na celou výstroj," uvedl sportovní manažer třinecké mládeže Jozef Daňo. 

Hokejová tombola 50 na 50 pomůže malým Ocelářům!

Na hokejových stadionech můžete nejen fandit svému klubu, ale taky vyhrát až 50.000 korun na každém utkání. Do hry dostane všechny fanoušky tiket za pouhých 50 korun a navíc tím podpoří dobrou věc svého klubu. Příznivci třineckého hokeje tak mohou přispět na Nadační fond OCELÁŘI.

 Do tomboly se mohou fanoušci zapojit na stadionu v rámci hokejového utkání koupí libovolného počtu tiketů u kamelotů. Na každý zápas je připraveno 2000 tiketů. Šťastný výherce si za 50 Kč může domů odnést až 50 tisíc korun! Slosování a vyhlášení výherního tiketu probíhá vždy v rámci zápasu, v průběhu třetí třetiny. Celková vybraná částka se rozdělí v poměru 50 na 50. Polovina připadne fanouškovi, minimálně to však je 5000 Kč. Druhá polovina jde na podporu projektu určenou klubem. Většina klubů směřuje takto získané prostředky na rozvoj začínajících hráčů a mládeže.

Během dosavadních sedmi letošních zápasů ve WERK ARENĚ se podařilo získat 115 150 Kč,  na konto Nadačního fondu OCELÁŘI tedy putuje polovina této částky - 57 575 Kč.

Oceláři pomáhají potřebným!

Přátelské fotbalové utkání třineckých Ocelářů, kteří se 28. června 2017 představili na hřišti v Horním Žukově, mělo krom sportovního rozměru rovněž charitativní podtext.

Výkonný ředitel HC Oceláři Třinec, Ing. Marek Chmiel, předal jménem Nadačního fondu OCELÁŘI do rukou ředitelky místního střediska Slezské Diakonie Eben-Ezer Mgr. Jany Chlebusové šek. Oceláři takto finanční částkou 30 000 Kč podpořili domov pro osoby se zdravotním postižením, se kterým už několik let úzce spolupracují.


Eben-Ezer je domov pro osoby se zdravotním postižením, poskytující celoroční pobytovou službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nemohou zůstat ve stávajícím prostředí ani s podporou terénních nebo ambulantních služeb. Poskytovaná péče, pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a směřuje k tomu, aby využívali co nejvíce vlastních schopností a dovedností ve zvládání každodenního života.

Nadační fond OCELÁŘI navázal spolupráci se společností MEDICA 

Správní rada Nadačního fondu OCELÁŘI se na svém pravidelném zasedání usnesla, že aktivity fondu budou v dalším období rozšířeny i o činnost mimo hokejové prostředí s orientací na charitativní a dobročinné aktivity a s důrazem na podporu a osvětu paliativní péče. Při této příležitosti došlo k navázání spolupráce se společností MEDICA, která se zaobírá domácí i mobilní hospicovou péčí na Třinecku už deset let.

"Paliativní péče je soubor služeb poskytovaných pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém anebo konečném stadiu. Hlavní důraz je kladen na kvalitu života v jeho závěrečné části. Cílem paliativní péče je minimalizace dyskomfortu. Tj. mírnit bolesti i další tělesná a duševní strádání a snaha o to zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým," říká Mgr. Libuše Koppová ze společnosti MEDICA.


Primárním účelem fondu zůstává i nadále podpora mládeže HC Oceláři Třinec, součástí nové koncepce se však stává charitativní činnost se zaměřením na podporu osob žijících v regionu Třinecka. "Dlouho jsme zvažovali, s jakým projektem spojíme síly. A došli jsme k závěru, že i v současné době existuje spousta témat, o kterých se příliš nemluví a přesto si zasluhují pozornost, osvětu, aby se stala součástí širšího povědomí veřejnosti. Proto jsme se dohodli se společností MEDICA, které bychom v budoucnu chtěli věnovat vždy na konkrétní projekty část našich prostředků," dodává předsedkyně správní rady Nadačního fondu OCELÁŘI Irena Moderová.

Spolupráce obou subjektů není časově ohraničena. Nicméně obě strany si slibují, že jde o začátek nového, dlouhodobého vztahu, který bude všeobecně prospěšný.

"Není mnoho lidí v ČR, kteří neznají pojem OCELÁŘI Třinec. Je nám velkou ctí stát se partnerem Nadačního Fondu OCELÁŘI. Jsme maličká společnost, která se věnuje aktivitám, o kterých se nepíše v novinách, a když už, tak velice skromně, a přitom se s nimi každý z nás v životě setká," doplňuje Ing. Andrea Szymeczek, jednatelka společnosti MEDICA.


Dražba dresů přinesla Nadačnímu fondu OCELÁŘI 130 tisíc korun 

Společenský večírek Ocelářů, který je tradičním setkáním hráčů se sponzory klubu, přinesl Nadačnímu fondu OCELÁŘI další výraznou podporu. Všichni přítomní se mohli zapojit do aukce dvou hraných dresů. A sice kapitána slovenského národního týmu na nedávném mistrovství světa Vladimíra Draveckého a útočníka Chicaga Blackhawks a někdejšího Oceláře Richarda Pánika. Celkový výtěžek dražby činí 130 000,- Kč. Vítězným účastníkům aukce gratulujeme a zároveň také děkujeme!Fanoušci třineckých hokejistů přispěli do Nadačního fondu OCELÁŘI částkou 7 000,- Kč.

Léto je obdobím, kdy se hráči HC Oceláři Třinec pravidelně potkávají se svými fanoušky při nehokejových aktivitách. V obci Karpentná se v areálu tamního minipivovaru představila čtveřice Ocelářů v sestavě: Martin Adamský, David Ciencala, Bohumil Jank a Jiří Polanský. Součástí setkání byla kromě autogramiády i tombola, jejíž výtěžek poputoval na konto Nadačního Fondu OCELÁŘI. V ní získali ti nejšťastnější např. permanentku na příští sezonu hokejové Tipsport extraligy anebo podepsanou hokejku Zbyňka Irgla. Celkem se podařilo získat na podporu malých třineckých hokejistů 7 000,- Kč. Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili do tomboly!Hokejová tombola pomáhá! 

Soutěž s názvem Hokejová tombola 50:50, která měla premiéru během domácího utkání 52. kola hokejové Tipsport extraligy proti Vítkovicím, udělala radost panu Vojtěchovi Netoličkovi z Třince. Tento fanoušek Ocelářů v ní vyhrál 8 000,- Kč.

Další výherkyní se stala paní Miroslava Gajdová z Bystřice, pro kterou byl šťastný první čtvrtfinálový zápas play-off. Oceláři v něm sice prohráli 0:2, paní Miroslava se však mohla radovat z částky 5 950,- Kč.

Následovalo druhé domácí utkání play-off, které si našlo i třetího šťastlivce. Tím se stal Jan Adamiš ze Střítěže, který si na své osobní konto připsal 6 400,- Kč. Těsná porážka jeho oblíbeného týmu v prodloužení jej tak díky tomu možná bolela o něco méně.

Poslední domácí utkání v této sezóně si našlo i posledního výherce. Tentokrát se mohl z krásné částky 6 500,- Kč radovat Marek Barchanský z Českého Těšína.

A jak jistě víte, hokejová tombola nedělala radost jen těmto čtyřem fanouškům, ale bude prospěšná také malým začínajícím hokejistům. Celkový výtěžek z tomboly (26 850,- Kč) totiž bude použit na zakoupení hráčské výstroje pro děti, které se hlásí do naší přípravky. Děkujeme za podporu a všem výhercům gratulujeme!


Plné znění pravidel nové soutěže, aneb tombola, která pomáhá!

  1. Hokejová tombola 50 : 50 (dále jen "tombola") je provozovaná dle § 61 odst. 3 zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a jejím provozovatelem je Nadační fond OCELÁŘI, IČO: 05335825, sídlem Třinec - Staré Město, Frýdecká 850, PSČ: 739 61, zapsána v nadačním rejstříku pod sp. Zn. N 1239 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen "provozovatel"), který při jejím provozování spolupracuje se společností TIPSPORT a.s., IČ: 186 00 824, sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 673. Tombola má dobročinný charakter a výnosy z ní jsou určeny pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec.
  2. Výhra v tombole je určena na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze sázkové tikety, které budou prodány v den konání příslušného kola Tipsport ELH v rámci domácího utkání HC OCELÁŘI TŘINEC na stadionu WERK Arena, Frýdecká 850, Třinec, PSČ: 739 61 (dále jen "předmětné utkání"). Prodej sázkových tiketů začíná v den konání předmětného utkání a uzávěrka prodeje sázkových tiketů končí vždy uplynutím jeho přestávky po 2. třetině (dále jen "prodejní doba").
  3. Prodejní cena jednoho sázkového tiketu je 50,- Kč a v rámci prodejní doby předmětného utkání jich může být prodáno 2.000 ks. Každý účastník tomboly, kterým může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen "sázející"), si může koupit větší množství sázkových tiketů až do jejich úplného vyprodání v rámci prodejní doby předmětného utkání. Sázkový tiket sestává ze dvou částí, a to z části představující doklad o účasti ve hře, která po zaplacení prodejní ceny sázkového tiketu zůstává sázejícímu, a kontrolního ústřižku, který zůstává prodejci sázkového tiketu (dále jen "kamelot"). Obě části sázkového tiketu obsahují kromě jiného jedinečný QR kód, který po zaplacení prodejní ceny načte kamelot elektronickou čtečkou, čímž dojde k zařazení takového sázkového tiketu do slosování. Obě části sázkového tiketu dále obsahují číslo sázkového tiketu, které slouží za účelem možnosti náhradního zařazení sázkového tiketu do slosování v případě poruchy elektronické čtečky či jiného technického problému. Jakákoliv neoprávněná manipulace se sázkovým tiketem, jeho pozměňování či padělání má za následek jeho neplatnost a zánik nároku na uplatnění výhry.
  4. Herní jistina představuje součin počtu prodaných sázkových tiketů v rámci prodejní doby předmětného utkání a prodejní ceny sázkového tiketu. Při prodeji všech 2.000 ks sázkových tiketů je tak herní jistina 100.000,-Kč. 50% herní jistiny je určeno na jedinou peněžní výhru pro 1 sázejícího držícího vylosovaný sázkový tiket (dále jen "výherce"). Zbývajících 50% herní jistiny je určeno pro provozovatele, který ji použije pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec. Minimální výhra v rámci předmětného utkání je vždy 5.000,- Kč.
  5. Slosování tomboly proběhne po uzávěrce prodeje sázkových tiketů v průběhu 3. třetiny předmětného utkání a bude zároveň veřejně vyhlášen vylosovaný výherní sázkový tiket. Výherce se musí dostavit do 10 minut od konce předmětného utkání včetně jeho případného prodloužení na provozovatelem určené místo např. poblíž vstupu na ledovou plochu tak, aby mohla být výhra veřejně předána. V případě, že se výherce v uvedené lhůtě pro svoji výhru nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká. Nevyzvednutá výhra poté propadá provozovateli, který ji použije pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec.
  6. O předání výhry bude s výhercem sepsán předávací protokol, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a jeho trvalý pobyt (dále jen "OÚ"), přičemž provozovatel se o OÚ jako jejich správce a zpracovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost vyjma výjimek stanovených příslušným právním předpisem. Takto získané OÚ, s jejichž shromážděním a zpracováním za podmínek uvedených v těchto pravidlech vyjadřuje podpisem na předávacím protokolu výherce svůj souhlas, budou sloužit výhradně pro účely evidence provozovatele o vyplacené výhře a nebudou dále kromě společnosti TIPSPORT a.s. postupovány třetím subjektům vyjma výjimek stanovených příslušným právním předpisem a po 1 roce budou zlikvidovány. Výherce svůj souhlas se zpracování OÚ může kdykoliv bezplatně písemně odvolat a má dále právo přístupu k OÚ, právo na jejich opravu a může požádat provozovatele o vysvětlení, požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav zejména blokováním OÚ, doplněním nebo jejich likvidací. V případě, že by provozovatel nevyhověl takovému požadavku výherce, může se výherce obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Zapojením se do tomboly dává Výherce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas provozovateli:
  • na zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině, která může být přístupná na internetu nebo jinak uveřejněná v médiích,

Výtěžek z dražby dresu už pomáhá mladým Ocelářům!

3. 3. 2017

Po posledním domácím derby, jenž bylo jubilejním stým extraligovým střetnutím mezi Oceláři a Vítkovicemi, byl vydražen speciální dres s podpisy kapitánů obou týmů, Zbyňka Irgla a Rostislava Olesze. Cenný suvenýr získal za 22 700,- Kč Roman Sikora a polovina z této částky již byla použita na nákup tréninkového vybavení pro malé Oceláře.

"Jsem fanouškem třineckého hokeje už 40 let. Pamatuji si doby, kdy jsem s tátou chodil do staré WERK Arény, tam sněžilo a rozhodčímu zamrzla píšťalka. Dres je pro mne cenný předmět. Sté derby bylo jen jedno a dvoustého se už asi nedožiju. Nechtěl jsem, ať ten dres získá někdo z Ostravy. Chtěl jsem, ať zůstane v rukou Ocelářů. Je to i o hrdosti ke klubu, byla to má největší taková akce, do které jsem se pustil," prozradil několik důvodů k účasti v dražbě její vítěz. 

Památné pocity zažil při samotném předání. "Když jsem vycházel na ten červený koberec a viděl a slyšel, jak mi hráči klepou hokejkama o led, to bylo něco nezapomenutelného. Přál bych to zažít každému," řekl pan Sikora.

Cílem dražby byla podpora mládeže. Peníze putovaly na konto Nadačního fondu OCELÁŘI: "V posledních letech Třinec dbá o svou mládež, vyrůstají nám tady výborní hokejisté, i to byl jeden z důvodů, proč jsem chtěl získat zmíněný dres," pověděl úspěšný dražitel.

Radost z výtěžku měla i předsedkyně Nadačního fondu OCELÁŘI paní Irena Moderová. "Jsem nesmírně ráda za to, že se účastníci pustili do dražby s velkým odhodláním získat tento cenný artefakt. Výsledná částka je pro mě obrovským překvapením a vítězi blahopřeji."

Hokejové vybavení předal hráčům třetí třídy před začátkem tréninku sportovní manažer třinecké mládeže Jozef Daňo a malí Oceláři si mohli své nové pomůcky ihned vyzkoušet. "Koupili jsme čtyři branky na minihokej a čtyři stojany na dovednostní kličky, které jsou dobré zejména pro útočníky. Toto vybavení pomůže hráčům v hokejovém růstu," uvedl legendární útočník.

A co se stalo s dresem? "Dres visí v mé firmě Euronics v Českém Těšíně, ale na každé derby ho beru sebou. Škoda, že se toho nemohl dožít můj otec."


Nadační fond OCELÁŘI obdržel zatím nejvyšší příspěvek, hráči "A" týmu věnovali téměř 800 000,- Kč

31. 1. 2017

Lednové nepříliš povedené výsledky včetně nedělního debaklu na Spartě mají svůj první důsledek. Hráči extraligového "áčka" včetně trenérů se dobrovolně vzdají části svých příjmů a Nadačnímu fondu OCELÁŘI věnují 800 000 Kč.

Už na pozápasové tiskové konferenci po duelu v Praze trenér Vladimír Kýhos naznačoval, že z porážky 3:12 budou vyvozeny důsledky. A jeho slova se přetavila v realitu hned o den později. "Zápas na Spartě byl pro mě velkým zklamáním. Nikdy jsem nic takového nezažil a to mužstvo mě zklamalo. Takže proto tady i ode mě byl impuls, aby se to nějakým způsobem řešilo, a vzešlo z toho tohle."

Jde o mimořádný počin. Ještě nikdy se v extraligové historii Ocelářů nestalo, aby se hráči dobrovolně vzdali svých odměn. Tímto krokem věří, že dají nejen fanouškům, majitelům klubu a také lidem v místních železárnách najevo, jak je lednové výsledky včetně ostudné porážky na Spartě mrzí.

"Všichni hráči v kabině cítíme, že poslední 3 týdny nebyly z naší strany povedené. Proto jsme z toho vyvodili postih pro sebe. Zápas se Spartou byl neomluvitelný. Všichni cítí, že to je ostuda, takhle reprezentovat klub a jeho jméno, a proto jsme se za to ohodnotili takhle, " vysvětluje kapitán mužstva Zbyněk Irgl.

Vybrané peníze poputují právě na konto Nadačního fondu OCELÁŘI, jehož je Zbyněk Irgl patronem. Fond se primárně věnuje podpoře třineckého mládežnického hokeje a dalším dobročinným projektům. "Je to nejvyšší příspěvek, jaký jsme obdrželi za krátkou dobu fungování našeho fondu, a pro realizaci našich vizí a dalších projektů je to skvělá zpráva," dodává předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Oceláři paní Irena Moderová s tím, že o konkrétním využití obdržených finančních prostředků bude fond dále veřejnost informovat.

Děkujeme celému týmu Ocelářů za obrovský dar.


Dražba dresu vynesla příspěvek 11 350,- Kč

Před utkáním s Karlovými Vary, které se odehrálo 22. 12. 2016, obdržel náš Nadační fond OCELÁŘI finanční dar ve výši 11 350,- Kč.

Speciální dres, vyrobený pro 100. derby mezi Oceláři a Vítkovicemi, vydražili manželé Roman a Andrea Sikorovi.  

Tato částka bude použita na podporu ocelářské mládeže.

Manželům Sikorovým moc děkujeme za podporu.


Nadační fond OCELÁŘI obdržel první dar!

21. 12. 2016

Dar ve výši 10 000,- Kč poskytl pro potřeby Nadačního fondu JUDr. Prokop Beneš.

Panu Benešovi moc děkujeme za přispění touto štědrou částkou.

Tyto finance, a příspěvky od dalších případných dárců, budou použity na podporu ocelářské mládeže. 


Šek na 40 000,- Kč byl předán

21. 12. 2016

Jak jsme již informovali, šek na 40 000,- Kč, které jsme získali z výtěžku prodeje speciálních kelímků, byl v úterý 20. 12. 2016 předán na utkání Ocelářů proti Spartě. 

Ještě před úvodním buly se na ledě sešli zástupci Nadačního fondu OCELÁŘI, kteří předali šek novému sportovnímu manažerovi mládeže Jozefu Daňovi. 

Ještě jednou děkujeme všem fanouškům, kteří se rozhodli podpořit náš projekt Oceláři v rodinách. Moc si toho vážíme. 


Výtěžek z kelímků bude předán na utkání se Spartou

19. 12. 2016

Při speciáním 100. derby, které se odehrálo na začátku prosince, jste si měli možnost zakoupit kelímky, jejichž výtěžek bude použit na podporu mládeže Ocelářů. 

Tato akce byla úspěšná a vybralo se celkem 40 000,- Kč. Šek s touto částkou bude předán 20. 12. na domácím utkání se Spartou. Zástupci Nadačního fondu OCELÁŘI jej předají novému manažerovi mládeže - Jozefu Daňovi.

Peníze budou použity na již zmiňovaný projekt Oceláři v rodinách, o kterém se více dozvíte ZDE.

Srdečně děkujeme všem, kteří si tento speciální kelímek zakoupili a podpořili tím naše mladé Oceláře!


Speciální kelímky pro 100. derby

Na pátečním jubilejním 100. derby Ocelářů proti Vítkovicím si budete moci zakoupit speciální kelímky! A v čem jsou vlastně speciální? Výtěžek z jejich prodeje totiž poputuje na nově vzniklý Nadační fond OCELÁŘI!

Jedna z věcí, kterou na páteční derby chystáme, jsou právě tyto speciální kelímky. Zakoupit si je budete moci klasicky ve stáncích s občerstvením.

Cena jednoho kelímku je 30,- Kč a jak již bylo řečeno, výtěžek z prodeje poputuje na konto nově vzniklého Nadačního fondu, který jej použije na podporu mládežnického projektu Oceláři v rodinách, o kterém se více dozvíte ZDE.

Neváhejte tedy, podpořte dobrou věc a zároveň si pořiďte památku na toto speciální derby. Těšíme se na vás, uvidíme se v pátek v 17:00!