PROJEKTY

Hokejový klub HC OCELÁŘI TŘINEC založil Nadační fond OCELÁŘI v roce 2016. Smyslem je vytváření podmínek pro dlouhodobý, stabilní a koncepční rozvoj a podporu třineckého mládežnického hokeje.

HC OCELÁŘI TŘINEC vnímají dlouhodobý nárůst finanční náročnosti provozování mládežnického sportu, a to jak pro klub, tak pro rodiče mladých sportovců. Na druhou stranu lední hokej má na Třinecku silnou tradici. Není pouze o A-týmu, jeho skutečným srdcem jsou všichni malí Oceláři.

Duchovními "rodiči" Nadačního fondu OCELÁŘI jsou osobnosti spojené s naším hokejovým klubem, v čele s paní Irenou Moderovou coby jeho předsedkyní. Patronem fondu se stal také bývalý kapitán A-týmu Zbyněk Irgl.

Nadační fond OCELÁŘI se věnuje také dalším dobročinným aktivitám v rámci regionu, kterými usiluje o podporu příznivců klubu nacházejících se v nelehké životní situaci.

Správní rada Nadačního fondu OCELÁŘI dlouhodobě podporuje tyto projekty:

Od roku 2016 byly realizovány za finanční podpory Nadační fondu OCELÁŘI také tyto projekty:

 • Oceláři v rodinách (poskytnutí zázemí mladým Ocelářům, kterého v anonymním hotelovém prostředí není možno dosáhnout)

Finanční prostředky do Nadačního fondu OCELÁŘI byly získány z následujícím aktivit:

 • Hokejová tombola 50 na 50
 • Dražba dresů
 • Tombola hráčů HC Oceláři Třinec
 • Dary fanoušků HC Oceláři Třinec
 • Prodeje speciálních kelímků k příležitosti 100. extraligového derby mezi HC OCELÁŘI TŘINEC aHC VÍTKOVICE RIDERA

Více o společnostech, které podporujeme:

Medica Třinec

Společnost MEDICA se zaobírá domácí i mobilní hospicovou péčí na Třinecku už deset let. Hospicová péčí se nesnaží o vyléčení nevyléčitelných nemocí, ale o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován. Hospicová péče v domácím prostředí znamená, že člověk, který má ukončenou léčbu, může strávit poslední dny v klidu domova.

"Paliativní péče je soubor služeb poskytovaných pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém anebo konečném stadiu. Hlavní důraz je kladen na kvalitu života v jeho závěrečné části. Cílem paliativní péče je minimalizace dyskomfortu. Tj. mírnit bolesti i další tělesná a duševní strádání a snaha o to zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým," říká Mgr. Libuše Koppová ze společnosti MEDICA.

Slezské Diakonie Eben-Ezer

Eben-Ezer je domov pro osoby se zdravotním postižením, poskytující celoroční pobytovou službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nemohou zůstat ve stávajícím prostředí ani s podporou terénních nebo ambulantních služeb. Poskytovaná péče, pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a směřuje k tomu, aby využívali co nejvíce vlastních schopností a dovedností ve zvládání každodenního života.

Hokejová tombola 50 na 50

Na hokejových stadionech můžete nejen fandit svému klubu, ale taky vyhrát až 50.000 korun na každém utkání. Do hry dostane všechny fanoušky tiket za pouhých 50 korun a navíc tím podpoří dobrou věc svého klubu. Příznivci třineckého hokeje tak mohou přispět na Nadační fond OCELÁŘI.

Do tomboly se mohou fanoušci zapojit na stadionu v rámci hokejového utkání koupí libovolného počtu tiketů u kamelotů. Na každý zápas je připraveno 2000 tiketů. Šťastný výherce si za 50 Kč může domů odnést až 50 tisíc korun! Slosování a vyhlášení výherního tiketu probíhá vždy v rámci zápasu, v průběhu třetí třetiny. Celková vybraná částka se rozdělí v poměru 50 na 50. Polovina připadne fanouškovi, minimálně to však je 5000 Kč. Druhá polovina jde na podporu projektu určenou klubem. Většina klubů směřuje takto získané prostředky na rozvoj začínajících hráčů a mládeže.

Plné znění pravidel nové soutěže, aneb tombola, která pomáhá!

 1. Hokejová tombola 50 : 50 (dále jen "tombola") je provozovaná dle § 61 odst. 3 zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a jejím provozovatelem je Nadační fond OCELÁŘI, IČO: 05335825, sídlem Třinec - Staré Město, Frýdecká 850, PSČ: 739 61, zapsána v nadačním rejstříku pod sp. Zn. N 1239 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen "provozovatel"), který při jejím provozování spolupracuje se společností TIPSPORT a.s., IČ: 186 00 824, sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 673. Tombola má dobročinný charakter a výnosy z ní jsou určeny pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec.
 2. Výhra v tombole je určena na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze sázkové tikety, které budou prodány v den konání příslušného kola Tipsport ELH v rámci domácího utkání HC OCELÁŘI TŘINEC na stadionu WERK Arena, Frýdecká 850, Třinec, PSČ: 739 61 (dále jen "předmětné utkání"). Prodej sázkových tiketů začíná v den konání předmětného utkání a uzávěrka prodeje sázkových tiketů končí vždy uplynutím jeho přestávky po 2. třetině (dále jen "prodejní doba").
 3. Prodejní cena jednoho sázkového tiketu je 50,- Kč a v rámci prodejní doby předmětného utkání jich může být prodáno 2.000 ks. Každý účastník tomboly, kterým může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen "sázející"), si může koupit větší množství sázkových tiketů až do jejich úplného vyprodání v rámci prodejní doby předmětného utkání. Sázkový tiket sestává ze dvou částí, a to z části představující doklad o účasti ve hře, která po zaplacení prodejní ceny sázkového tiketu zůstává sázejícímu, a kontrolního ústřižku, který zůstává prodejci sázkového tiketu (dále jen "kamelot"). Obě části sázkového tiketu obsahují kromě jiného jedinečný QR kód, který po zaplacení prodejní ceny načte kamelot elektronickou čtečkou, čímž dojde k zařazení takového sázkového tiketu do slosování. Obě části sázkového tiketu dále obsahují číslo sázkového tiketu, které slouží za účelem možnosti náhradního zařazení sázkového tiketu do slosování v případě poruchy elektronické čtečky či jiného technického problému. Jakákoliv neoprávněná manipulace se sázkovým tiketem, jeho pozměňování či padělání má za následek jeho neplatnost a zánik nároku na uplatnění výhry.
 4. Herní jistina představuje součin počtu prodaných sázkových tiketů v rámci prodejní doby předmětného utkání a prodejní ceny sázkového tiketu. Při prodeji všech 2.000 ks sázkových tiketů je tak herní jistina 100.000,-Kč. 50% herní jistiny je určeno na jedinou peněžní výhru pro 1 sázejícího držícího vylosovaný sázkový tiket (dále jen "výherce"). Zbývajících 50% herní jistiny je určeno pro provozovatele, který ji použije pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec. Minimální výhra v rámci předmětného utkání je vždy 5.000,- Kč.
 5. Slosování tomboly proběhne po uzávěrce prodeje sázkových tiketů v průběhu 3. třetiny předmětného utkání a bude zároveň veřejně vyhlášen vylosovaný výherní sázkový tiket. Výherce se musí dostavit do 10 minut od konce předmětného utkání včetně jeho případného prodloužení na provozovatelem určené místo např. poblíž vstupu na ledovou plochu tak, aby mohla být výhra veřejně předána. V případě, že se výherce v uvedené lhůtě pro svoji výhru nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká. Nevyzvednutá výhra poté propadá provozovateli, který ji použije pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec.
 6. O předání výhry bude s výhercem sepsán předávací protokol, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a jeho trvalý pobyt (dále jen "OÚ"), přičemž provozovatel se o OÚ jako jejich správce a zpracovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost vyjma výjimek stanovených příslušným právním předpisem. Takto získané OÚ, s jejichž shromážděním a zpracováním za podmínek uvedených v těchto pravidlech vyjadřuje podpisem na předávacím protokolu výherce svůj souhlas, budou sloužit výhradně pro účely evidence provozovatele o vyplacené výhře a nebudou dále kromě společnosti TIPSPORT a.s. postupovány třetím subjektům vyjma výjimek stanovených příslušným právním předpisem a po 1 roce budou zlikvidovány. Výherce svůj souhlas se zpracování OÚ může kdykoliv bezplatně písemně odvolat a má dále právo přístupu k OÚ, právo na jejich opravu a může požádat provozovatele o vysvětlení, požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav zejména blokováním OÚ, doplněním nebo jejich likvidací. V případě, že by provozovatel nevyhověl takovému požadavku výherce, může se výherce obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Zapojením se do tomboly dává Výherce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas provozovateli:
 • na zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině, která může být přístupná na internetu nebo jinak uveřejněná v médiích