O NÁS

Nadační fond OCELÁŘI vznikl za účelem vytváření podmínek pro dlouhodobý, stabilní a koncepční rozvoj a podporu třineckého mládežnického hokeje.

Vnímáme dlouhodobý nárůst finanční náročnosti provozování mládežnického sportu, a to jak pro klub, tak pro rodiče mladých sportovců. Na druhou stranu lední hokej má na Třinecku silnou tradici. Není pouze o A-týmu, jeho skutečným srdcem jsou všichni malí Oceláři.

Myšlenka vzniku subjektu, jenž se bude ve své činnosti primárně věnovat podpoře sportující ocelářské mládeže, se začala formovat v průběhu sezony 2015/2016. Sekundárním cílem je podpora kvality života osob se zdravotními hendikepy a taky aktivní podpora charitativní činnosti. Duchovními "rodiči" Nadačního fondu OCELÁŘI jsou osobnosti spojené s naším hokejovým klubem, v čele s paní Irenou Moderovou coby jeho předsedkyní.


ZAKLADATEL:

HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s.

Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec


INFORMACE O SUBJEKTU:

Nadační fond OCELÁŘI

Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec