Oceláři pomáhají potřebným!

Přátelské fotbalové utkání třineckých Ocelářů, kteří se 28. června 2017 představili na hřišti v Horním Žukově, mělo krom sportovního rozměru rovněž charitativní podtext.

Výkonný ředitel HC Oceláři Třinec, Ing. Marek Chmiel, předal jménem Nadačního fondu OCELÁŘI do rukou ředitelky místního střediska Slezské Diakonie Eben-Ezer Mgr. Jany Chlebusové šek. Oceláři takto finanční částkou 30 000 Kč podpořili domov pro osoby se zdravotním postižením, se kterým už několik let úzce spolupracují.


Eben-Ezer je domov pro osoby se zdravotním postižením, poskytující celoroční pobytovou službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nemohou zůstat ve stávajícím prostředí ani s podporou terénních nebo ambulantních služeb. Poskytovaná péče, pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a směřuje k tomu, aby využívali co nejvíce vlastních schopností a dovedností ve zvládání každodenního života.

Nadační fond OCELÁŘI navázal spolupráci se společností MEDICA 

Správní rada Nadačního fondu OCELÁŘI se na svém pravidelném zasedání usnesla, že aktivity fondu budou v dalším období rozšířeny i o činnost mimo hokejové prostředí s orientací na charitativní a dobročinné aktivity a s důrazem na podporu a osvětu paliativní péče. Při této příležitosti došlo k navázání spolupráce se společností MEDICA, která se zaobírá domácí i mobilní hospicovou péčí na Třinecku už deset let.

"Paliativní péče je soubor služeb poskytovaných pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém anebo konečném stadiu. Hlavní důraz je kladen na kvalitu života v jeho závěrečné části. Cílem paliativní péče je minimalizace dyskomfortu. Tj. mírnit bolesti i další tělesná a duševní strádání a snaha o to zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým," říká Mgr. Libuše Koppová ze společnosti MEDICA.


Primárním účelem fondu zůstává i nadále podpora mládeže HC Oceláři Třinec, součástí nové koncepce se však stává charitativní činnost se zaměřením na podporu osob žijících v regionu Třinecka. "Dlouho jsme zvažovali, s jakým projektem spojíme síly. A došli jsme k závěru, že i v současné době existuje spousta témat, o kterých se příliš nemluví a přesto si zasluhují pozornost, osvětu, aby se stala součástí širšího povědomí veřejnosti. Proto jsme se dohodli se společností MEDICA, které bychom v budoucnu chtěli věnovat vždy na konkrétní projekty část našich prostředků," dodává předsedkyně správní rady Nadačního fondu OCELÁŘI Irena Moderová.

Spolupráce obou subjektů není časově ohraničena. Nicméně obě strany si slibují, že jde o začátek nového, dlouhodobého vztahu, který bude všeobecně prospěšný.

"Není mnoho lidí v ČR, kteří neznají pojem OCELÁŘI Třinec. Je nám velkou ctí stát se partnerem Nadačního Fondu OCELÁŘI. Jsme maličká společnost, která se věnuje aktivitám, o kterých se nepíše v novinách, a když už, tak velice skromně, a přitom se s nimi každý z nás v životě setká," doplňuje Ing. Andrea Szymeczek, jednatelka společnosti MEDICA.


Dražba dresů přinesla Nadačnímu fondu OCELÁŘI 130 tisíc korun 

Společenský večírek Ocelářů, který je tradičním setkáním hráčů se sponzory klubu, přinesl Nadačnímu fondu OCELÁŘI další výraznou podporu. Všichni přítomní se mohli zapojit do aukce dvou hraných dresů. A sice kapitána slovenského národního týmu na nedávném mistrovství světa Vladimíra Draveckého a útočníka Chicaga Blackhawks a někdejšího Oceláře Richarda Pánika. Celkový výtěžek dražby činí 130 000,- Kč. Vítězným účastníkům aukce gratulujeme a zároveň také děkujeme!Fanoušci třineckých hokejistů přispěli do Nadačního fondu OCELÁŘI částkou 7 000,- Kč.

Léto je obdobím, kdy se hráči HC Oceláři Třinec pravidelně potkávají se svými fanoušky při nehokejových aktivitách. V obci Karpentná se v areálu tamního minipivovaru představila čtveřice Ocelářů v sestavě: Martin Adamský, David Ciencala, Bohumil Jank a Jiří Polanský. Součástí setkání byla kromě autogramiády i tombola, jejíž výtěžek poputoval na konto Nadačního Fondu OCELÁŘI. V ní získali ti nejšťastnější např. permanentku na příští sezonu hokejové Tipsport extraligy anebo podepsanou hokejku Zbyňka Irgla. Celkem se podařilo získat na podporu malých třineckých hokejistů 7 000,- Kč. Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili do tomboly!Hokejová tombola pomáhá! 

Soutěž s názvem Hokejová tombola 50:50, která měla premiéru během domácího utkání 52. kola hokejové Tipsport extraligy proti Vítkovicím, udělala radost panu Vojtěchovi Netoličkovi z Třince. Tento fanoušek Ocelářů v ní vyhrál 8 000,- Kč.

Další výherkyní se stala paní Miroslava Gajdová z Bystřice, pro kterou byl šťastný první čtvrtfinálový zápas play-off. Oceláři v něm sice prohráli 0:2, paní Miroslava se však mohla radovat z částky 5 950,- Kč.

Následovalo druhé domácí utkání play-off, které si našlo i třetího šťastlivce. Tím se stal Jan Adamiš ze Střítěže, který si na své osobní konto připsal 6 400,- Kč. Těsná porážka jeho oblíbeného týmu v prodloužení jej tak díky tomu možná bolela o něco méně.

Poslední domácí utkání v této sezóně si našlo i posledního výherce. Tentokrát se mohl z krásné částky 6 500,- Kč radovat Marek Barchanský z Českého Těšína.

A jak jistě víte, hokejová tombola nedělala radost jen těmto čtyřem fanouškům, ale bude prospěšná také malým začínajícím hokejistům. Celkový výtěžek z tomboly (26 850,- Kč) totiž bude použit na zakoupení hráčské výstroje pro děti, které se hlásí do naší přípravky. Děkujeme za podporu a všem výhercům gratulujeme!


Plné znění pravidel nové soutěže, aneb tombola, která pomáhá!

  1. Hokejová tombola 50 : 50 (dále jen "tombola") je provozovaná dle § 61 odst. 3 zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a jejím provozovatelem je Nadační fond OCELÁŘI, IČO: 05335825, sídlem Třinec - Staré Město, Frýdecká 850, PSČ: 739 61, zapsána v nadačním rejstříku pod sp. Zn. N 1239 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen "provozovatel"), který při jejím provozování spolupracuje se společností TIPSPORT a.s., IČ: 186 00 824, sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 673. Tombola má dobročinný charakter a výnosy z ní jsou určeny pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec.
  2. Výhra v tombole je určena na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze sázkové tikety, které budou prodány v den konání příslušného kola Tipsport ELH v rámci domácího utkání HC OCELÁŘI TŘINEC na stadionu WERK Arena, Frýdecká 850, Třinec, PSČ: 739 61 (dále jen "předmětné utkání"). Prodej sázkových tiketů začíná v den konání předmětného utkání a uzávěrka prodeje sázkových tiketů končí vždy uplynutím jeho přestávky po 2. třetině (dále jen "prodejní doba").
  3. Prodejní cena jednoho sázkového tiketu je 50,- Kč a v rámci prodejní doby předmětného utkání jich může být prodáno 2.000 ks. Každý účastník tomboly, kterým může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen "sázející"), si může koupit větší množství sázkových tiketů až do jejich úplného vyprodání v rámci prodejní doby předmětného utkání. Sázkový tiket sestává ze dvou částí, a to z části představující doklad o účasti ve hře, která po zaplacení prodejní ceny sázkového tiketu zůstává sázejícímu, a kontrolního ústřižku, který zůstává prodejci sázkového tiketu (dále jen "kamelot"). Obě části sázkového tiketu obsahují kromě jiného jedinečný QR kód, který po zaplacení prodejní ceny načte kamelot elektronickou čtečkou, čímž dojde k zařazení takového sázkového tiketu do slosování. Obě části sázkového tiketu dále obsahují číslo sázkového tiketu, které slouží za účelem možnosti náhradního zařazení sázkového tiketu do slosování v případě poruchy elektronické čtečky či jiného technického problému. Jakákoliv neoprávněná manipulace se sázkovým tiketem, jeho pozměňování či padělání má za následek jeho neplatnost a zánik nároku na uplatnění výhry.
  4. Herní jistina představuje součin počtu prodaných sázkových tiketů v rámci prodejní doby předmětného utkání a prodejní ceny sázkového tiketu. Při prodeji všech 2.000 ks sázkových tiketů je tak herní jistina 100.000,-Kč. 50% herní jistiny je určeno na jedinou peněžní výhru pro 1 sázejícího držícího vylosovaný sázkový tiket (dále jen "výherce"). Zbývajících 50% herní jistiny je určeno pro provozovatele, který ji použije pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec. Minimální výhra v rámci předmětného utkání je vždy 5.000,- Kč.
  5. Slosování tomboly proběhne po uzávěrce prodeje sázkových tiketů v průběhu 3. třetiny předmětného utkání a bude zároveň veřejně vyhlášen vylosovaný výherní sázkový tiket. Výherce se musí dostavit do 10 minut od konce předmětného utkání včetně jeho případného prodloužení na provozovatelem určené místo např. poblíž vstupu na ledovou plochu tak, aby mohla být výhra veřejně předána. V případě, že se výherce v uvedené lhůtě pro svoji výhru nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká. Nevyzvednutá výhra poté propadá provozovateli, který ji použije pro podporu a rozvoz mládežnického hokeje HC Oceláři Třinec.
  6. O předání výhry bude s výhercem sepsán předávací protokol, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a jeho trvalý pobyt (dále jen "OÚ"), přičemž provozovatel se o OÚ jako jejich správce a zpracovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost vyjma výjimek stanovených příslušným právním předpisem. Takto získané OÚ, s jejichž shromážděním a zpracováním za podmínek uvedených v těchto pravidlech vyjadřuje podpisem na předávacím protokolu výherce svůj souhlas, budou sloužit výhradně pro účely evidence provozovatele o vyplacené výhře a nebudou dále kromě společnosti TIPSPORT a.s. postupovány třetím subjektům vyjma výjimek stanovených příslušným právním předpisem a po 1 roce budou zlikvidovány. Výherce svůj souhlas se zpracování OÚ může kdykoliv bezplatně písemně odvolat a má dále právo přístupu k OÚ, právo na jejich opravu a může požádat provozovatele o vysvětlení, požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav zejména blokováním OÚ, doplněním nebo jejich likvidací. V případě, že by provozovatel nevyhověl takovému požadavku výherce, může se výherce obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Zapojením se do tomboly dává Výherce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas provozovateli:
  • na zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině, která může být přístupná na internetu nebo jinak uveřejněná v médiích,

Výtěžek z dražby dresu už pomáhá mladým Ocelářům!

3. 3. 2017

Po posledním domácím derby, jenž bylo jubilejním stým extraligovým střetnutím mezi Oceláři a Vítkovicemi, byl vydražen speciální dres s podpisy kapitánů obou týmů, Zbyňka Irgla a Rostislava Olesze. Cenný suvenýr získal za 22 700,- Kč Roman Sikora a polovina z této částky již byla použita na nákup tréninkového vybavení pro malé Oceláře.

"Jsem fanouškem třineckého hokeje už 40 let. Pamatuji si doby, kdy jsem s tátou chodil do staré WERK Arény, tam sněžilo a rozhodčímu zamrzla píšťalka. Dres je pro mne cenný předmět. Sté derby bylo jen jedno a dvoustého se už asi nedožiju. Nechtěl jsem, ať ten dres získá někdo z Ostravy. Chtěl jsem, ať zůstane v rukou Ocelářů. Je to i o hrdosti ke klubu, byla to má největší taková akce, do které jsem se pustil," prozradil několik důvodů k účasti v dražbě její vítěz. 

Památné pocity zažil při samotném předání. "Když jsem vycházel na ten červený koberec a viděl a slyšel, jak mi hráči klepou hokejkama o led, to bylo něco nezapomenutelného. Přál bych to zažít každému," řekl pan Sikora.

Cílem dražby byla podpora mládeže. Peníze putovaly na konto Nadačního fondu OCELÁŘI: "V posledních letech Třinec dbá o svou mládež, vyrůstají nám tady výborní hokejisté, i to byl jeden z důvodů, proč jsem chtěl získat zmíněný dres," pověděl úspěšný dražitel.

Radost z výtěžku měla i předsedkyně Nadačního fondu OCELÁŘI paní Irena Moderová. "Jsem nesmírně ráda za to, že se účastníci pustili do dražby s velkým odhodláním získat tento cenný artefakt. Výsledná částka je pro mě obrovským překvapením a vítězi blahopřeji."

Hokejové vybavení předal hráčům třetí třídy před začátkem tréninku sportovní manažer třinecké mládeže Jozef Daňo a malí Oceláři si mohli své nové pomůcky ihned vyzkoušet. "Koupili jsme čtyři branky na minihokej a čtyři stojany na dovednostní kličky, které jsou dobré zejména pro útočníky. Toto vybavení pomůže hráčům v hokejovém růstu," uvedl legendární útočník.

A co se stalo s dresem? "Dres visí v mé firmě Euronics v Českém Těšíně, ale na každé derby ho beru sebou. Škoda, že se toho nemohl dožít můj otec."


Nadační fond OCELÁŘI obdržel zatím nejvyšší příspěvek, hráči "A" týmu věnovali téměř 800 000,- Kč

31. 1. 2017

Lednové nepříliš povedené výsledky včetně nedělního debaklu na Spartě mají svůj první důsledek. Hráči extraligového "áčka" včetně trenérů se dobrovolně vzdají části svých příjmů a Nadačnímu fondu OCELÁŘI věnují 800 000 Kč.

Už na pozápasové tiskové konferenci po duelu v Praze trenér Vladimír Kýhos naznačoval, že z porážky 3:12 budou vyvozeny důsledky. A jeho slova se přetavila v realitu hned o den později. "Zápas na Spartě byl pro mě velkým zklamáním. Nikdy jsem nic takového nezažil a to mužstvo mě zklamalo. Takže proto tady i ode mě byl impuls, aby se to nějakým způsobem řešilo, a vzešlo z toho tohle."

Jde o mimořádný počin. Ještě nikdy se v extraligové historii Ocelářů nestalo, aby se hráči dobrovolně vzdali svých odměn. Tímto krokem věří, že dají nejen fanouškům, majitelům klubu a také lidem v místních železárnách najevo, jak je lednové výsledky včetně ostudné porážky na Spartě mrzí.

"Všichni hráči v kabině cítíme, že poslední 3 týdny nebyly z naší strany povedené. Proto jsme z toho vyvodili postih pro sebe. Zápas se Spartou byl neomluvitelný. Všichni cítí, že to je ostuda, takhle reprezentovat klub a jeho jméno, a proto jsme se za to ohodnotili takhle, " vysvětluje kapitán mužstva Zbyněk Irgl.

Vybrané peníze poputují právě na konto Nadačního fondu OCELÁŘI, jehož je Zbyněk Irgl patronem. Fond se primárně věnuje podpoře třineckého mládežnického hokeje a dalším dobročinným projektům. "Je to nejvyšší příspěvek, jaký jsme obdrželi za krátkou dobu fungování našeho fondu, a pro realizaci našich vizí a dalších projektů je to skvělá zpráva," dodává předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Oceláři paní Irena Moderová s tím, že o konkrétním využití obdržených finančních prostředků bude fond dále veřejnost informovat.

Děkujeme celému týmu Ocelářů za obrovský dar.


Dražba dresu vynesla příspěvek 11 350,- Kč

Před utkáním s Karlovými Vary, které se odehrálo 22. 12. 2016, obdržel náš Nadační fond OCELÁŘI finanční dar ve výši 11 350,- Kč.

Speciální dres, vyrobený pro 100. derby mezi Oceláři a Vítkovicemi, vydražili manželé Roman a Andrea Sikorovi.  

Tato částka bude použita na podporu ocelářské mládeže.

Manželům Sikorovým moc děkujeme za podporu.


Nadační fond OCELÁŘI obdržel první dar!

21. 12. 2016

Dar ve výši 10 000,- Kč poskytl pro potřeby Nadačního fondu JUDr. Prokop Beneš.

Panu Benešovi moc děkujeme za přispění touto štědrou částkou.

Tyto finance, a příspěvky od dalších případných dárců, budou použity na podporu ocelářské mládeže. 


Šek na 40 000,- Kč byl předán

21. 12. 2016

Jak jsme již informovali, šek na 40 000,- Kč, které jsme získali z výtěžku prodeje speciálních kelímků, byl v úterý 20. 12. 2016 předán na utkání Ocelářů proti Spartě. 

Ještě před úvodním buly se na ledě sešli zástupci Nadačního fondu OCELÁŘI, kteří předali šek novému sportovnímu manažerovi mládeže Jozefu Daňovi. 

Ještě jednou děkujeme všem fanouškům, kteří se rozhodli podpořit náš projekt Oceláři v rodinách. Moc si toho vážíme. 


Výtěžek z kelímků bude předán na utkání se Spartou

19. 12. 2016

Při speciáním 100. derby, které se odehrálo na začátku prosince, jste si měli možnost zakoupit kelímky, jejichž výtěžek bude použit na podporu mládeže Ocelářů. 

Tato akce byla úspěšná a vybralo se celkem 40 000,- Kč. Šek s touto částkou bude předán 20. 12. na domácím utkání se Spartou. Zástupci Nadačního fondu OCELÁŘI jej předají novému manažerovi mládeže - Jozefu Daňovi.

Peníze budou použity na již zmiňovaný projekt Oceláři v rodinách, o kterém se více dozvíte ZDE.

Srdečně děkujeme všem, kteří si tento speciální kelímek zakoupili a podpořili tím naše mladé Oceláře!


Speciální kelímky pro 100. derby

Na pátečním jubilejním 100. derby Ocelářů proti Vítkovicím si budete moci zakoupit speciální kelímky! A v čem jsou vlastně speciální? Výtěžek z jejich prodeje totiž poputuje na nově vzniklý Nadační fond OCELÁŘI!

Jedna z věcí, kterou na páteční derby chystáme, jsou právě tyto speciální kelímky. Zakoupit si je budete moci klasicky ve stáncích s občerstvením.

Cena jednoho kelímku je 30,- Kč a jak již bylo řečeno, výtěžek z prodeje poputuje na konto nově vzniklého Nadačního fondu, který jej použije na podporu mládežnického projektu Oceláři v rodinách, o kterém se více dozvíte ZDE.

Neváhejte tedy, podpořte dobrou věc a zároveň si pořiďte památku na toto speciální derby. Těšíme se na vás, uvidíme se v pátek v 17:00!